وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در خصوص حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

  • 124492-ت60289هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1401/07/10 به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره 1 ماده 14 قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1388- تصویب کرد: حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده 14 قانون توسعه ابرازها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1388- مبلغ یکصد میلیون (100,000,000) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ده میلیارد (10,000,000,000) ریال تعیین و مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 173265/ت45676هـ مورخ 1390/09/02 و اصلاحات بعدی آن با این ماخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0