وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

  • 119996-ت59807هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی- وزارت آموزش و پرورش
وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه 1401/05/19 به پیشنهاد شماره 18081 مورخ 1401/01/29 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور –مصوب1400 -، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون : قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور -مصوب 1400-
2- سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
3- اهدا کنندگان (خیرین): اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت داوطلبانه در احداث، تعمیر ، توسعه ، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش های عملی کشور اقدام به کمک مالی (نقدی) و غیر نقدی (اهدای اموال منقول و غیر منقول) به سازمان می کنند.
4- اموال مصرفی: اموالی که بر اثر استفاده ، به صورت جزیی یا کلی از بین می روند.
5- اموال غیر مصرفی: اموالی که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد و در کلیه دفاتر ثبت شده و الصاق برچسب برای آنها الزامی است.
ماده 6- هدایا و کمک های نقدی و غیر نقدی اهدا کنندگان که با رعایت مقررات کامل این آیین نامه به سازمان اهدا می شود، در صورتی که سازمان تاییدیه منابع پرداختی و یا مبلغ تقویم شده هدایای غیر نقدی هر شخص در هر سال را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد به صورت سامانه (سیستمی) به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید، با شرط مشخص بودن پرونده مالیاتی که باید محاسبات تعیین درآمد مشمول مالیات هزینه های مزبور اعمال شود، هزینه قابل قبول مالیاتی سال پرداخت یا اهدا تلقی می شود.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0