وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*اعلام ضریب جدول حقوق وافزایش حقوق بازنشستگی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۱۶

  • 1034-ت28423هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:1034/ت28423هـ تاریخ :16/01/1382 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 1242/101 مورخ 10/1/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود: 1- ضریب جدول حقوقی – موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری – از تاریخ 1/1/1382 سیصد و بیست (320) ریال تعیین می شود. 2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت که تا پایان سال 1381 برقرار شده است از تاریخ 1/1/1382 به میزان دوازده درصد (12%) افزایش می یابد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0