وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اضافه نمودن مهلت تسلیم اظهار نامه عملکرد 80 مشاغل تا 81/3/8

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۲/۳۱

  • 10275 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:10275
تاریخ:31/02/1381
پیوست:

نظر به اینکه گزارشات واصله حاکی از استقبال گسترده مودیان محترم مشاغل برای تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1380 و پرداخت مالیات علی الحساب موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره 6 ماد 100 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، با توجه به تقاضای تمدید مهلت تعیین شده برای برخورداری از تسهیلات مقرر در دستورالعمل فوق اعلام می دارد چنانچه آن گروه از مودیان مذکور که نتوانسته اند اظهارنامه خودرا به موقع تسلیم دارند اظهارنامه مالیاتی خارج از مهلت مقرر را تا پایان وقت اداری چهارشنبه 8/3/1381 به ادارات امور مالیاتی تسلیم ومالیات متعلق را مطابق دستورالعمل مزبور پرداخت نمایند از تسهیلات مقرر در دستورالعمل اجرایی فوق مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق توافق با اتحادیه های صنفی برخوردار خواهند گردید.

عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0