وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آخرین بخشنامه‌ها

 آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی/ تعیین سطح فعالیت سالانه بانکی: بازنشسته 2 میلیارد، بیکار 500 میلیون تومان

آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی/ تعیین سطح فعالیت سالانه بانکی: بازنشسته 2 میلیارد، بیکار 500 میلیون تومان

 دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال 1400

دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال 1400

 تفویض اختیار تقسیط بدهی وبخشودگی جرایم

تفویض اختیار تقسیط بدهی وبخشودگی جرایم

 آیین نامه بند الف ماده 39 قانون ارزش افزوده مصوب 1400

آیین نامه بند الف ماده 39 قانون ارزش افزوده مصوب 1400

 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1400

آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1400

 ترتیبات اجرایی دستورالعمل تبصره 1 ماده 238

ترتیبات اجرایی دستورالعمل تبصره 1 ماده 238

 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238

 ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238

ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238

 تمدید ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی

تمدید ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی

 نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی

نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی

 تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال 1397

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال 1397

 مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 صاحبان مشاغل خودرویی

مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 صاحبان مشاغل خودرویی

 تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی

تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی

 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398

 ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض است

ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض است

 معافیت از پرداخت ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها

معافیت از پرداخت ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها

 ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169)

ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169)

 ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورا

ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورا

 موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات

موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات

 اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17

اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17

 مصوبه در خصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم

مصوبه در خصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم

 نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار

نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار

 محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال 1392

زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال 1392

 نحوه اجرای مقررات بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398

نحوه اجرای مقررات بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398

 تصویب نامه درخصوص بند (ب) ماده 159

تصویب نامه درخصوص بند (ب) ماده 159

 مصوبه تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید

مصوبه تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید

 نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101

نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101

 حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا

حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا

 ابلاغ تصویب نامه درخصوص بند (ب) ماده 159

ابلاغ تصویب نامه درخصوص بند (ب) ماده 159

 دستورالعمل تبصره ماده 100 برای مالیات سال 97

دستورالعمل تبصره ماده 100 برای مالیات سال 97

 مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص

مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص

 نحوه استفاده از معافیت تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات

نحوه استفاده از معافیت تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات

 رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر

رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر

 تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397

 ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال

ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال

 ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک تهران

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک تهران

 مالیات مقطوع عملکرد اشخاص دریافت کننده سکه

مالیات مقطوع عملکرد اشخاص دریافت کننده سکه

 ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی

ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی

 ابلاغ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

ابلاغ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810401

ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810401

 ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16

ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16

 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810466

ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810466

 ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 19

ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 19

 ابلاغ دادنامه شماره 439 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابلاغ دادنامه شماره 439 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

 تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

 بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ تبصره ماده 100

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ تبصره ماده 100

 بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش

بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش

 نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی

نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی

 نحوه رسیدگی مالیاتی به صورتحساب غیر واقعی

نحوه رسیدگی مالیاتی به صورتحساب غیر واقعی

 آیین نامه جدید ماده 219 قانون مالیات

آیین نامه جدید ماده 219 قانون مالیات

 دستورالعمل نحوه کسر ۱۰% مالیات پزشکان

دستورالعمل نحوه کسر ۱۰% مالیات پزشکان

 تمدید معاملات فصلی زمستان 98 و بهار 99

تمدید معاملات فصلی زمستان 98 و بهار 99

 تعیین حد نصاب معاملات 99

تعیین حد نصاب معاملات 99

 بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی

بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی

 بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق سال 99

بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق سال 99

 تمدید مجدد مهلت ارزش افزوده زمستان 98

تمدید مجدد مهلت ارزش افزوده زمستان 98

 بخشنامه 210/99/8 مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی

بخشنامه 210/99/8 مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی

 بخشنامه 210/99/9 موضوع ماده 172

بخشنامه 210/99/9 موضوع ماده 172

 ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 99

ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 99

 آیین نامه "تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا"

آیین نامه "تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا"

 آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات

آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات

 تمدید مهلت ارزش افزوده زمستان 98

تمدید مهلت ارزش افزوده زمستان 98

 چگونه شغل دلخواه خود را پیدا کنیم؟

چگونه شغل دلخواه خود را پیدا کنیم؟