وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آخرین بخشنامه‌ها

یک مالیچی حرفه ای همیشه آخرین بخشنامه های سازمان امور مالیاتی را رصد و مطالعه می کند. از این بابت در این دسته بندی از سایت راوی حساب آخرین بخشنامه های مالیاتی را برای شما قرار می دهیم که می توانید مطالعه و فایل آن را به رایگان دانلود کنید.

 تمدید مهلت ارزش افزوده زمستان 1401

تمدید مهلت ارزش افزوده زمستان 1401

 آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده

آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده

 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402

 ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238

ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238

 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238

 ترتیبات اجرایی دستورالعمل تبصره 1 ماده 238

ترتیبات اجرایی دستورالعمل تبصره 1 ماده 238

 مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 صاحبان مشاغل خودرویی

مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 صاحبان مشاغل خودرویی

 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398

 تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی

تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی

 ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض است

ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض است

 رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر

رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر

 مصوبه تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید

مصوبه تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید

 نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی

نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی

 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

 ابلاغ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

ابلاغ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی

ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی

 مالیات مقطوع عملکرد اشخاص دریافت کننده سکه

مالیات مقطوع عملکرد اشخاص دریافت کننده سکه

 ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال

ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال

 دستورالعمل تبصره ماده 100 برای مالیات سال 97

دستورالعمل تبصره ماده 100 برای مالیات سال 97

 ابلاغ تصویب نامه درخصوص بند (ب) ماده 159

ابلاغ تصویب نامه درخصوص بند (ب) ماده 159

 ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169)

ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169)

 نحوه اجرای مقررات بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398

نحوه اجرای مقررات بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398

 نحوه استفاده از معافیت تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات

نحوه استفاده از معافیت تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات

 محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

 نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار

نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار

 ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک تهران

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک تهران

 حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا

حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا

 اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17

اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17

 تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397

 نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101

نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101

 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورا

ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورا

 دستورالعمل نحوه کسر ۱۰% مالیات پزشکان

دستورالعمل نحوه کسر ۱۰% مالیات پزشکان

 آیین نامه جدید ماده 219 قانون مالیات

آیین نامه جدید ماده 219 قانون مالیات

 نحوه رسیدگی مالیاتی به صورتحساب غیر واقعی

نحوه رسیدگی مالیاتی به صورتحساب غیر واقعی

 نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی

نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی

 بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش

بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش

 بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ تبصره ماده 100

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ تبصره ماده 100

 تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

 ابلاغ دادنامه شماره 439 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابلاغ دادنامه شماره 439 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 19

ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 19

 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810466

ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810466

 ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16

ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16

 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810401

ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810401

 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

 تمدید مهلت ارزش افزوده زمستان 98

تمدید مهلت ارزش افزوده زمستان 98

 آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات

آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات

 آیین نامه "تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا"

آیین نامه "تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا"

 ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 99

ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 99

 بخشنامه 210/99/9 موضوع ماده 172

بخشنامه 210/99/9 موضوع ماده 172

 تمدید مجدد مهلت ارزش افزوده زمستان 98

تمدید مجدد مهلت ارزش افزوده زمستان 98

 بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق سال 99

بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق سال 99

 بخشنامه 210/99/8 مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی

بخشنامه 210/99/8 مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی

 تعیین حد نصاب معاملات 99

تعیین حد نصاب معاملات 99

 تمدید معاملات فصلی زمستان 98 و بهار 99

تمدید معاملات فصلی زمستان 98 و بهار 99

 دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال 1400

دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال 1400

 آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی/ تعیین سطح فعالیت سالانه بانکی: بازنشسته 2 میلیارد، بیکار 500 میلیون تومان

آغاز رصد تراکنش های مشکوک بانکی/ تعیین سطح فعالیت سالانه بانکی: بازنشسته 2 میلیارد، بیکار 500 میلیون تومان

 تفویض اختیار تقسیط بدهی وبخشودگی جرایم

تفویض اختیار تقسیط بدهی وبخشودگی جرایم

 بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی

بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی

 تمدید ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی

تمدید ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی

 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1400

آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1400

 آیین نامه بند الف ماده 39 قانون ارزش افزوده مصوب 1400

آیین نامه بند الف ماده 39 قانون ارزش افزوده مصوب 1400

 مصوبه در خصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم

مصوبه در خصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم

 تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال 1397

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال 1397

 تصویب نامه درخصوص بند (ب) ماده 159

تصویب نامه درخصوص بند (ب) ماده 159

 زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال 1392

زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال 1392

 موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات

موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات

 معافیت از پرداخت ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها

معافیت از پرداخت ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها

 مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص

مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص