وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در خصوص بازنشتگی با 25 سال سابقه

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۲/۲۷

  • 8794-ت30370هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 8794/ ت 30370 هـ
تاریخ: 1383/02/27
پیوست: دارد
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/01/09 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382- آئین نامه اجرایی ماده (10) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: "آئین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382/05/26 و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
ماده 1- کارفرمایان واحد های صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی با ارائه مدارک زیر به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی (حسب مورد) می توانند درخواست بازنشستگی هر یک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را بنمایند: 1- قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون کار) یک نفر کارگر جدید (جایگزین ) که نام او در فهرست بیمه شرکت درج گردیده باشد. 2- پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات شخصی که تقاضای بازنشستگی او ارائه شده است.
ماده 2- سنوات باقیمانده به ترتیب زیر محاسبه می شود: جمع ماههای سابقه - جمع ماههای اشتغال = تعداد ماههای پرداخت حق بیمه بالقوه تا زمان سنوات باقیمانده بازنشستگی قانونی
ماده 3- نحوه محاسبه مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده به شرح زیر است: (تعداد ماههای × ( حقوق و مزایای متوسط × (نرخ حق بیمه قانونی) = ( کسورات سنوات سنوات باقیمانده) آخرین 12 ماه مأخذ باقیمانده) پرداخت حق بیمه)
ماده 4- سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های ذیربط معادل مبلغ دریافتی از کار فرمایان موضوع این آئین نامه را در پایان هر سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس می نمایند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در ردیف جداگانه ای در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و پرداخت می نماید.
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0