وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه در خصوص قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

بخشنامه به همه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» مصوب 1401/08/08 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی این قانون مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)علاوه بر افزایش های موضوع تصوب نامه شماره 21487/59826هـ مورخ 1401/02/15 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن، برای اجرا از تاریخ 1401/07/01 به شرح زیر ابلاغ می شود: 14- معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع مواد 37 و 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از شمول سقف مقرر در جزء 8 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 مستثنی است. میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور