وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1400

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

  • 59394-149399 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 149399/ت59394هـ
تاريخ: 1400/11/23
 
باسمه تعالي
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصادي و دارايي
دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي
 
هيئت وزيران در جلسه 1400/11/20 به پيشنهاد شماره 2/141626 مورخ 1400/09/08 وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور و دبيرخانه شوراي‌ عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي) و به استناد ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- آيين‌ نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
 
آيين­ نامه اجرايي ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده 1- در اين آيين‌ نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌ روند:
1- سازمان: سازمان امور مالياتي کشور.
2- قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1400-.
3- مناطق: مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي.
4- اشخاص مشمول: فعالان اقتصادي مستقر در مناطق با حجم معاملات سالانه بيش از مبلغي که به تأييد هيئت وزيران رسيده است.
5- سامانه مؤديان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان - مصوب 1398 -.
6- معاملات: تمام خريد و فروش کالاها و خدمات مشمول و يا معاف از ماليات بر ارزش افزوده.
7- پايانه‌هاي فروشگاهي: پايانه‌هاي فروشگاهي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان - مصوب 1398-.
ماده 2- اشخاص مشمول مکلفند پس از راه ­اندازي سامانه مؤديان به ترتيبي که سازمان اعلام مي‌کند، نسبت به ثبت‌ نام و عضويت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طريق سامانه ثبت نمايند.
ماده 3- عدم انجام تکاليف موضوع ماده (12) قانون توسط اشخاص مشمول به استثناي مؤديان موضوع تبصره ماده (2) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان - مصوب 1398 - صرفاً مشمول جرايم زير مي‌ باشد:
1- عدم عضويت اشخاص مشمول در سامانه مؤديان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طريق، يا بيست ميليون (20000000) ريال، هر يک که بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت‌ هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق‌ هاي موضوع قانون ماليات‌ هاي مستقيم در همان سال مالي.
2- عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه ­اندازي سامانه مؤديان مشمول جريمه‌اي معادل نه درصد (9%) ارزش معاملات ثبت نشده (اعم از کالاها و خدمات معاف يا مشمول) در سامانه مؤديان مي‌باشد.
 
محمد مخبـر
معاون اول رييس جمهور
 
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0