وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه اطلاعیه شماره سه درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴

  • 258-482-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره : 258/482/د
تاریخ: 1402/05/04
مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی
موضوع: اطلاعیه شماره سه درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402
پیرو نامه شماره 311/258/د – 1402/02/23 درباره ابلاغ دستور العمل شماره 5570 -1402/01/19 موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با عنایت به لزوم برنامه ریزی درباره قطعی سازی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 الی 1400 که اظهارنامه ‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌ اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌ اند یا قطعی نشده‌ اند(به استثنای مودیان بزرگ) و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی ادارات کل، موارد زیر را به استحضار می رساند:
1- فرآیند محاسبه ماخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات قطعی بر اساس داده های موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان، با تعیین مبلغ بیشینه فروش (بند 3 دستورالعمل) و محاسبه ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده (بندهای 4 تا 7 دستورالعمل)، به صورت متمرکز در ستاد سازمان و توسط اداره کل فناوری اطلاعات صورت گرفته و نتایج جهت بررسی در اختیار ادارات کل قرارخواهد گرفت تا ادارات کل با بررسی وضعیت مودی (شامل شواهد تاریخی مودی، نتایج حسابرسی مالیاتی عملکرد و سایر منابع، ویژگی های خاص مودی، سوابق حسابرسی ارزش افزوده و...) و بر اساس ظرفیت های اجرایی موجود، مواردی را که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد انتخاب نمایند. موارد انتخاب نشده برای حسابرسی از پایان مرداد ماه و بتدریج قطعی سازی خواهند شد.
2- فرآیند حسابرسی مالیاتی موارد انتخاب شده از سوی ادارات کل و صدور برگ مطالبه/تشخیص باید تا پایان بهمن ماه صورت پذیرد، در غیر اینصورت و با توجه به قسمت اخیر جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر «چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد.»، اظهارنامه های رسیدگی نشده، در اسفند ماه سال جاری قطعی سازی خواهد شد.
3- نظر به لزوم رعایت حقوق مودیان، به جهت مالیات ستانی عادلانه، قانونی و منصفانه و در راستای حداقل سازی اختلافات و ارجاع موارد به مراجع دادرسی مالیاتی، پیشنهاد می گردد با توجه به ظرفیت های اجرایی موجود در هر اداره کل، موارد مندرج در جدول صفحه بعد در انتخاب جهت حسابرسی مدنظر قرار گیرند: ردیف سال عنوان معیار نحوه محاسبه/ شناخت 1 1387 تا 1400 دارا بودن اظهارنامه الحاقی مجموع فروش/ درآمد اظهارنامه الحاقی بیشتر از %120 فروش/ درآمد اظهارنامه اصلی 2 مودی فاقد اعتبار مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir 3 مودی مشکوک به فرارمالیاتی بر اساس بانک اطلاعاتی دفتر مبارزه با فرار مالیاتی 4 دارای معامله با مودیان فاقد اعتبار در سطح پیش از 20% فروش/ درآمد و بیش از 5 میلیارد ریال 5 مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده 181 ق.م.م. و یا دریافت صورت ریز تراکش های بانکی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی می باشد 6 مودیان عدم مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ارایه کرده اند. 7 اشخاص فراخوان شده فعال در زمینه تهیه و ارایه غذا (شاملستوران ، چلوکبابی،، سالن غذاخوری، سفره خانه سنتی، فست فودهای زنجیره ای و ...) با اولویت : 1- کلیه اشخاص حقیقی دارای مجوز فعالیت به عنوان تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی از مراجع ذیربط، -2 کلیه اشخاص حقیقی با رتبه ممتاز، عالی، درجه یک بر اساس مجوز کسب و کار، -3 کلیه اشخاص حقوقی 8 سازمان های توریستی، دفاتر ایرانگردی و جهانگردی کارمزدی و غیر کارمزدی 9 صرافان 10 کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی فراخوان شده فعال در زمینه ارایه خدمات جراحی و عادی زیبایی(غیر درمانی) اعم از بیمارستانها و کلینیکها 11 عمده فروش ها 12 فروشندگان جواهر 13 اظهارنامه های دارای بستانکاری و طلب ابرازی با تاکید بر مبالغ با اهمیت و همچنین مواردی دارای سابقه تایید طلب /بستانکاری 14 شهرداری و دهیاری ها 15 1397 تا 1399 صادر کنندگان با رفع تعهد ارزی کمتر از %100 سامانه های مالیاتی 16 1398 تا 1400 دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم زمان اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده 17 1400 موسسات حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی سامانه ثبت نام و سایر پایگاه های اطلاعاتی بدیهی است معیارهای یاد شده پیشنهادی بوده و مسئولیت انتخاب جهت حسابرسی به عهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود. 4-وفق برنامه ریزی انجام شده پس از اعلام موارد انتخابی ادارات کل جهت حسابرسی، سایر موارد به تدریج و از پایان مرداد تا پایان مهر ماه قطعی سازی خواهند شد. در پایان و با توجه به موارد یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید: الف) اقدامات لازم در پیاده سازی و اجرای موارد مطرح شده طی اطلاعیه های شماره یک و دو بویژه در صحت سنجی اطلاعات مربوط به اظهارنامه های ارزش افزوده فاقد رسیدگی(با تاکید بر بررسی پرونده فیزیکی سنوات1387 تا 1391)، تا پایان مرداد ماه سال جاری انجام و نتایج به جهت اجتناب از صدور برگ مالیات مضاعف برای مودی، اعلام گردد. ب) احکام حسابرسی اظهارنامه های انتخابی آن اداره کل برای رسیدگی بلافاصله صادر و فرآیند حسابرسی مالیاتی این پرونده ها آغاز گردد. پ) نظر به وضعیت تورمی سنوات اخیر حسابرسی موارد انتخابی با اولویت سنوات 1400، 1399، 1398و 1397 و قبل آن برنامه ریزی و آغاز گردد. ت) نتایج حسابرسی موارد انتخابی قبل از نهایی شدن با مالیات قطعی سازی شده اعلامی اداره کل فناوری اطلاعات مقایسه و انحرافات با اهمیت مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ث) باتوجه به اهمیت حسابرسی مودیان بزرگ به ویژه از حیث تامین وصولی، حسابرسی اظهارنامه های ارزش افزوده بزرگ که بر اساس مفاد جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مشمول قطعی سازی تلقی نمی شوند، در دستور کار قرار گیرد.
افشین محمودیان مقدم
مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 258-311-د

بخشنامه ارسال دستور العمل مرتبط با جزء (1) بند (ب) تبصره ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0