وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها :

  • تاریخ بخشنامه : بدون تاریخ

  • 25071-54991 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات


حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا
شماره: 25071/ت 54991هـ
تاریخ: 1398/03/01
تصویب نامه هیات وزیران
باسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 1/19787 مورخ 1397/02/24 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا را به شرح زیر تصویب کرد :
ماده 10- در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مودی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره- فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.»
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0