وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

واحدهای مالیاتی دفاتر مشاغل را صرف نظر از اعتبار یا عدم اغتبار ثبت وامضاءنمایند

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۱/۰۱

  • 230-3382-61643 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:61643/3382/230
تاریخ :01/11/1381
پیوست:


سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل ......
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر ......
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی

بقرار اطلاع واصله، برخی از واحدهای مالیاتی از ثبت وامضاء دفاتر مشاغل موضوع بند ب ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 که توسط مودیان محترم مالیاتی ارائه می شود، بدلیل خارج از موعد بودن آن، خودداری می نمایند واین موضوع باعث بروز مشکلات ونارضایتی برای این قبیل از مودیان شده است لذا مقرر می دارد بمنظور فراهم نمودن زمینه های لازم برای اجرای صحیح مفاد بند (ب) ماده مذکور، چنانچه صاحبان مشاغل یاد شده در هر زمان اقدام به ارائه دفاتر درامد وهزینه (مشاغل) بمنظور ثبت وامضاء نمایند، واحدهای مالیاتی صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار دفاتر از حیث مالیاتی، موظف به ثبت وامضاء دفاتر موصوف می باشند.


عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0