وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر نامه شماره 103277 مورخ 1401/03/07 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

  • 230-19278-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 230/19278/د
تاریخ: 1401/03/31
ادارات کل امورمالیاتی
در راستای اجرای تبصره (1) ماده (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، موضوع نحوه توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) به پیوست نامه شماره 103277 مورخ 1401/03/07 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی اعلامی، برای اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.
محمد تقی پاکدامن
معاون درآمدهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0