وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دستورالعمل اجرایی ماده 138

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۲/۱۴

  • 211-7041-71197 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 71197/ 7041/211
تاریخ: 1381/12/14
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره یک آن به عمل آمده است. لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و ایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل اجرائی، به شرح زیر ابلاغ می گردد:
1- بـر اسـاس مـفاد مـاده 138 اصـلاحـی، منـحصـرا شـرکـتـهـای تـعـاونـی و خـصـوصـی مـشمـول مـزایـای مـقـرر در مـاده مـزبـور مـی بـاشـند.
تاریخ سند: 1381/12/14
شماره سند: 211/7041/71197
وضعیت سند: -
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0