وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ثبت استعلام مودیان در همان روز ارائه و صدور سریع مفا صاحساب

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۲/۲۰

  • 211-6086-13654 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 13654/6086/211
تاریخ: 1382/12/20
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به قرار اطلاع واصله برخی از واحدهای مالیاتی از ثبت به موقع استعلامهای به عمل آمده توسط دفاتر اسناد رسمی دردفتر اندیکاتور جهت صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و تبصره های آن که توسط مودیان محترم مالیاتی ارائه می شود خودداری می نمایند واین موضوع باعث بروز مشکلات و نارضایتی برای این قبیل مودیان شده است. لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده یاد شده و همانطوری که قبلا در همین خصوص بخشنامه شماره 5478/1121-4/30 مورخ 1378/02/19 صادر و ابلاغ گردیده، مجددا تاکید می گردد چنانچه مودیان موصوف در هر زمان اقدام به ارائه استعلام مزبور به واحدهای مالیاتی نمایند واحدهای یاد شده می بایست نسبت به ثبت آن در همان روز اقدام و طبق قسمت اخیر ماده فوق الذکر نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام لازم به عمل آورند. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 30-4-1121-5478

نحوه صدور گواهی ماده 187 و تسریع آن

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0