وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

قانون استفساریه بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۱/۲۲

  • 211-168-540 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:540/168/211
تاریخ: 1383/01/22
پیوست:دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابدران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
تصویر قانون استفساریه بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 17184 مورخ 1382/12/04 جهت اطلاع ارسال می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

پیوست:
شماره:85619
تاریخ: 1382/11/19
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1382/09/11 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 1382/11/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
 
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:65254
تاریخ: 1382/11/27
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قانون استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/11/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 85619 مورخ 1382/11/19 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
 
سید محمد خاتمی
رئیس جمهور

قانون استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور
موضوع استفساریه:
ماده واحده – آیا شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه شرکت ها و موسسات مندرج در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را شامل می شود؟
نظر مجلس
بلی شامل شرکت های مذکور وموسسات مندرج در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/11/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
 
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0