وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813154 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

  • 210-20060-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 20060/210/ص تاریخ: 1400/12/28 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905813153 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی بر ابطال بند (5) ذیل ماده (2) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 27261/ت57700هـ مورخ 1399/03/19 هیأت وزیران) و ابطال صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1399/04/24 شورای عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 200/99/45 مورخ 1399/05/07 سازمان امور مالیاتی کشور)، در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 برای اجرا ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 201-5

صورتجلسه مورخ 1397/04/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ...
  • 200-99-45

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ...
  • 27261-ت57700هـ

آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بو...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0