وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813154 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  • وضعیت : معتبر است
  • نویسنده : محمد جواد عظیمی فرد

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

  • شماره بخشنامه : 210-20060-ص

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره یا هر قسمتی از بخشنامه مشکلی داشت روی لینک بالا کلیک کنید

شماره: 20060/210/ص تاریخ: 1400/12/28 سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905813153 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی بر ابطال بند (5) ذیل ماده (2) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 27261/ت57700هـ مورخ 1399/03/19 هیأت وزیران) و ابطال صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1399/04/24 شورای عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 200/99/45 مورخ 1399/05/07 سازمان امور مالیاتی کشور)، در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 برای اجرا ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست