وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تائید اصالت املاک جزء ماترک متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: کرمان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۲/۲۵

  • 201-9204 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 9204/201
تاریخ: 1382/12/25
پیوست:
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 487- 1382/04/09
مربوط به مالیات بر ارث
سال عملکرد 1380
شماره حوزه مالیاتی 342 شماره سر ممیزی مالیاتی 34 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل اداره امور مالیاتی شهرستان کرمان
تاریخ ابلاغ رأی: 1382/06/11
شماره و تاریخ ثبت شکایت 5555- 201- 1382/07/07
خلاصه واخواهی: اینجانب به وکالت از سوی وراث مرحوم در اجرای مفاد ماده 251 ق.م.م نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شماره 487 مورخ 1382/04/09 معترض بوده و دلایل شکایت خود را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
الف- در خصوص بند یک رای هیات مذکور راجع به عدم قبول دین محقق آن مرحوم به شرکت سهامی بیمه ایران که برابر دادنامه شماره 1199 مورخ 1380/08/29 شعبه دوم دادگاه کرمان به قطعیت رسیده است به دلیل عدم ذکر نام شرکت در ماترک فاقد وجاهت قانونی بوده و مورد اعتراض است.
ب- در زمینه انتقال 25 سهم از یکصد سهم شرکت مسافربری به آقای و سه دانگ از گاراژ واقع در ترمینال و سه دانگ از موسسه مسافربری و انتقال سه دانگ از املاک به آقای برابر سند شماره 130343 مورخ 1380/02/30 دفتر خانه شماره 4 کرمان همگی وقوع انجام معاملات راجع به رقبات فوق الذکر در زمان حیات آن مرحوم بوده و صراحتا در دادنامه شماره 613 و 612 مورخ 1381/07/10 به آن اشاره گردیده است در نهایت با التفات به عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نقص رسیدگی و عنایت به دلایل فوق تقاضای نقض رای و تجدید رسیدگی را جهت جلوگیری از رفع اجحاف را دارم. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رای می نماید: در مورد بند الف شکوائیه تسلیمی از سوی وکیل مودیان نظر به اینکه در دادنامه شماره 1199 مورخ 1380/08/29 (مورد اسنادی شاکی) تجدید نظر خواه شرکت با وکالت آقای ذکر گردیده و از طرفی در اظهارنامه تسلیمی نیز رابطه مرحوم با شرکت باربری مشخص نشده علیهذا شکایت وارد نیست ولی در مورد بند ب شکوائیه با در نظر گرفتن اینکه مفاد قولنامه به موجب دادنامه های صادره از مراجع صالحه مورد تایید قرار گرفته است لذا عدم ثبت مالکیت رقبات اموال به نام خریدار در دفتر اسناد رسمی موثر در مقام نبوده، بنابراین به این قسمت از رای صادره به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده را جهت بررسی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می نماید.
محمد علی تراب زاده
محمد علی سعید زاده
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0