وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تاریخ بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع ماده 133 قانون - منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اراک

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۱۰

  • 201-7360 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7360/201
تاریخ:10/10/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 92-15/2/82
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1376
شماره حوزه مالیاتی: 132
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان: اراک
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 10/3/82
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 2907-201-9/4/82 و 4157-19/5/82

خلاصه واخواهی: این شرکت دارای پروانه بهره برداری در زمینه تولید پروفیل آلومینیوم می باشد که طبق ماده 132 قانون مالیاتها با توجه به پروانه بهره برداری واستعلام شماره 18644 مورخ 18/12/81 صنایع استان مرکزی، این شرکت از 17/8/72 به بعد برای مدت چهارسال معاف از مالیات می باشد ولی متأسفانه ممیز مالیاتی به استناد استعلام شماره 10213-4/30 مورخ 20/11/75 ریاست محترم شورای عالی مالیاتی، تعیین زمان معافیت این شرکت را به عهده خود دانسته واین شرکت را از ابتدای سال 76 مشمول مالیات نموده است ونسبت به تشخیص مالیات اقدام نموده، کمیسیون بدوی با صدور رأی شماره 546 مورخ 12/4/78، پایان معافیت این شرکت را 17/8/76 اعلام نموده واین شرکت با توجه به رأی فوق نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کرده ولی ممیز وقت پس از 32 روز از تاریخ ابلاغ به رأی صادره اعتراض نموده وپرونده به هیأت تجدید نظر ارجاع گردیده است، کمیسیون تجدید نظر نیز نظر ممیز مالیاتی را تأئید نموده است. با توجه به مدارک ارائه شده آیا شرکت تا 17/8/76 معاف از پرداخت مالیات نبوده؟ وآیا اعتراض ممیز پس از گذشت یک ماه قابل طرح در هیأت تجدید نظر می باشد؟
بنا به مراتب تقاضای رسیدگی دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
با عنایت به محتویات پرونده مالیاتی، چون علیرغم ادعای مودی، اعتراض ممیز مالیاتی مربوط به رأی بدوی شماره 1757 مورخ 7/12/79 که تاریخ ابلاغ آن به مأمور تشخیص مربوط 11/2/80 بوده وطی لایحه شماره 132/262 در تاریخ 27/2/80 (درمهلت مقرر قانونی) صورت پذیرفته، از این حیث ایرادی به طرح موضوع در هیأت تجدید نظر مترتب نمی باشد و از لحاظ معافیت موضوع ماده 132 نیز از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با بررسی هائی که در خصوص تاریخ بهره برداری واقعی شرکت به عمل آورده و آن را از ابتدای سال 71 اعلام نموده لذا با مطمح نظر قرار دادن اولویت مربوط، شرکت مودی در سال 76 مشمول معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نمی گردد. بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررات ویا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد.

اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغر زندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0