وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تفکیک هزینه های مربوط به فعالیتهای تولیدی معاف وغیر معاف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۸/۲۵

  • 201-7238 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7238/201
تاریخ: 25/08/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 949/2-29/11/80
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78
شماره حوزه مالیاتی: 0161
شماره سر ممیزی مالیاتی: 016
اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان قزوین (اداره امور مالیاتی قزوین)
تاریخ ابلاغ رأی: 21/12/80
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 188-4/30-19/1/81

خلاصه واخواهی: احتراما به دلیل نقض رسیدگی با ادله مشروحه ذیل تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر را داریم: 1- با اینکه شرکت در دوران معافیت موضوع ماده 132 قرار داشته هیأت محترم بخش عمده ای از هزینه های اختصاصی تولیدی را در حوزه فعالیتهای غیر عملیاتی، غیر قابل قبول قلمداد نموده که بایستی توجه می فرمودند رقم اعلام شده در اظهارنامه مالیاتی ناخالص است وبه دلیل نحوه رسیدگی بایستی کلیه هزینه از آن کسر گردد خواهشمند است با توجه به لایحه شماره 51/11/80-19/11/80 که هیأت به آن توجهی مبذول ننموده اعلام نظر یه مساعد وقانونی فرمائید.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
محاسبات منضم به گزارش رسیدگی حاکی از آن است که ممیز مالیاتی ذیربط جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکت ابتدا درآمد تولیدی معاف را با درآمد حاصل از سایر فعالیتها جمع نموده و سپس هزینه های غیر قابل قبول برگشتی را به کل درآمد حاصله شرکت افزوده است در حالی که حوزه مالیاتی می بایست بدون احتساب هزینه های مرتبط با فعالیتهای تولیدی معاف، صرفا هزینه های برگشت داده شده غیر قابل قبول مربوط به درآمدهای غیر متعارف را تعیین و با آن جمع می نمود.
نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون رسیدگی به این قسمت از لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مودی اصدار رأی نموده وهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون رسیدگی به یک یک موارد اعتراضیه شرکت نحوه محاسبه به ترتیب فوق را نیز تأئید نموده است علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر بر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا بر اساس موارد فوق الذکر مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نوربخش
رضا سعیدی امجد
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0