وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: همدان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۹/۳۰

  • 201-7117 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7117/ 201
تاریخ: 30/09/1382
پیوست:

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5000- 6/11/81
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد: 79
شماره حوزه مالیاتی 243
شماره سرممیزی مالیاتی 24
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان
اداره امور مالیاتی شهرستان همدان
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 18/3/82
شماره و تاریخ ثبت شکایت 3332- 201-23/4/82
تاریخ تحویل به پست 18/4/82


خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به عملکرد سال 79 به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای بررسی مجدد و معافیت از مالیات را دارم. اینجانب مسئول کارگاه کیک و کلوچه بوده ام و در سال 79 به علت هزینه سنگین و بدی وضع بازار متضرر شده ام که این موضوع مورد تائید بازرسین محترم دارائی قرار گرفته است به علت چکهای برگشتی و هزینه سنگین و رقابت موجود کارگاه سود دهی نداشته و ما تمام تلاش خود را بکار می بریم تا کارگاه بسته نشود و فقط حقوق کارگران آنرا تامین نمائیم ولی هیات های حل اختلاف مالیاتی به این موضوع توجهی ننموده اند و در مطالبه مالیات پافشاری کرده اند. حال معلوم نیست این مبلغ مالیات را از کجا تهیه و پرداخت نمایم.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
طبق گزارش مبنای تشخیص مالیات،ممیز مالیاتی به دلیل آنکه مودی مدارک موضوع بندهای 6،7و 11 دعوتنامه ارائه اسناد و مدارک شامل صورت گردش مواد اولیه و صورت محاسبات قیمت تمام شده کالای تولیدی و صورت تفکیک کالا و تراز چهار ستونی را ارائه نداده به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات مودی را به طریق علی الرأس و بر اساس دو برابر فروش ابرازی وی تشخیص و محاسبه نمود در حالیکه عدم ارائه مدارک یاد شده به فرض اینکه تهیه آن برای رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اجتناب ناپذیر باشد از موارد موضوع بند3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که باید دلیل غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر به لحاظ عدم ارائه مدارک یاد شده و نهایتا تشخیص مالیات از طریق علی الرأس با تائید هیات سه نفری حسابرسی صورت گیرد،اما هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر بدون عنایت به موضوع یاد شده که نقض آشکار قانون می باشد و افزایش بی دلیل فروش مودی به بیش از دو برابر فروش ابرازی و توجه به اعتراض مودی صرفا با تعدیل درآمد مشخصه مبادرت به صدور رای نموده اند علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 23377/381- 213 مورخ 4/5/82 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبادرت به صدور رأی نماید.

رضا سعیدی امجد
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0