وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم ارتباط ماده 102 وتبصره ماده 93 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۷/۲۹

  • 201-6480 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 6480/201
تاریخ: 29/07/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1293-14/5/80
مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: کل مالیات بر شرکتها
شماره حوزه مالیاتی: 1014
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 10/10/80
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 8526-4/30-23/10/80

خلاصه واخواهی: ضمن تقدیم نسخه ای از قرارداد مضاربه بین این شرکت وشرکت بازرگانی همانطور که ملاحظه می فرمائید طبق بند 4 لایحه مزبور شرکت اعلام نموده که سهم سود سرمایه گذار را به ترتیب مذکور در آن بند به ذینفع پرداخت نموده که متأسفانه هم حوزه مالیاتی و هم هیات تجدید نظر بدون طرح ایراد به قرارداد ویا نحوه پرداخت مبلغ 838 154 56 ریال سهم سود سرمایه گذار را که در هر صورت از درآمد مشمول مالیات شرکت می بایست کسر گردد به عنوان هزینه قابل قبول شرکت نپذیرفته اند وهیأت تجدید نظر با لحن تنبیه گونه عدم قبول سهم سود سرمایه گذار را به عنوان هزینه در حسابهای شرکت معلق به کسر مالیات موضوع ماده 102 قانون مالیاتها دانسته که تصدیق می فرمائید مفاد ماده 102 طبق تبصره ماده 93 بخش مالیات مشاغل صرفا ناظر بر مواردی است که مضارب شخص حقیقی باشد وربطی به این شرکت که شخص حقوقی بوده نداشته ودر هر صورت عدم قبول سهم سود مضارب از سوی هیأت تجدید نظر وجهه قانونی نداشته لذا درخواست رسیدگی ونقض رأی صادره را دارد.
رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید:
اگرچه مودی وفق مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف بوده است مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز نماید که در غیر این صورت می بایست ضمن رسیدگی به مستندات مورد لزوم علی الحساب متعلق به وجوه پرداختی همراه با جرائم موضوع مواد 197و 199 طبق مقررات موضوعه مطالبه گردد. در حالیکه مودی مدعی است که کل مبلغ پرداختی به صاحب سرمایه از طرف حوزه مالیاتی پذیرفته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی مورد واخواهی نیز به اظهارات و مدافعات مطروحه در این زمینه توجه ننموده است.
فلذا رأی صادره که در این مورد متضمن رسیدگی کافی و جامع واظهارنظر قانونی نمی باشد نقض وپرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد.

داریوش آل آقا
غلامعلی آبائی
روح اله باباسنگانی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0