وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

صدور رأی مشروط توسط هیأت حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: ارومیه

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۳۱

  • 201-5237 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5237/201
تاریخ: 31/06/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 12/706-30/4/80
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377
شماره حوزه مالیاتی: 0312
شماره سر ممیزی مالیاتی: 031
اداره: امور مالیاتی ارومیه
تاریخ ابلاغ رأی: 8/7/1380
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 6294-4/30-2/8/80

خلاصه واخواهی: اعتراض شرکت نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر می باشد:
1- ممیز محترم مالیاتی با استناد به ایرادات جزئی دفاتر شرکت را مردود اعلام واقدام به تشخیص علی الرأس نموده است، در نتیجه شرکتی که در سال 77 متضرر بوده، مشمول مالیات شناخته شده است.
2- در اثر اعتراض به موقع پرونده در هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح شده، اما با اینکه ترازنامه وصورت سود وزیان منضم به لیست سهامداران در سال 77 در پرونده امر ضبط بوده، هیأت بدوی بدون کوچکترین توجهی به آن وبا اظهاراینکه مدارک مربوط به سال 76 می باشد، انشاء رأی نموده است.
3- این شرکت جنبه انتفاعی نداشته وهدفش خدمت به قشر محروم جامعه می باشد، لذا نیاز به حمایت وتشویق دستگاههای دولتی واداره محترم دارائی را دارد....
علیهذا با ارسال فتوکپی آراء وصورت سود وزیان وحساب عملکرد وتراز چهارستونی وترازنامه ولیست سهامداران خواهشمند است با عنایت به معروضه بالا پرونده شرکت را مطالبه ومورد رسیدگی قرار دهند.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وپس از اخذ وبررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس، با توجه به مندرجات اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان تسلیمی وتوضیحات ارسالی به شرح نامه شماره 182 مورخ 2/5/79 در مرحله رسیدگی هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، ایرادی وارد نیست واز این حیث شکایت شاکی مردود است. در خصوص ارائه فهرست سهامداران، هرچند فهرست مزبور نیز به صورت گویا وروشن ارائه نگردیده وصرفا لیست دریافت وپرداخت سهامداران درطی سال 1377 (برگ 93 پرونده) ضمیمه پرونده امر می باشد ودقیقا مشخصات سهامداران ومیزان سهم هر یک از آنها در تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه برای تصویب صورتهای مالی واتخاذ سایر تصمیمات مقتضی (که حسب مقررات مالیاتی می بایستی ضمن چهار ماه بعد از پایان سال مالی صورت گرفته باشد) معلوم نیست، اما چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در این باره مبادرت به صدور رأی مشروط نموده ومتذکر گردیده است که در صورت ارائه صورتجلسه مجمع عمومی و فهرست سهامداران قبل از قطعی شدن، حوزه مالیاتی مالیات را به نسبت سهام هر عضو محاسبه نماید، حال آنکه اصولا می بایستی صحت یا عدم صحت ادعای مودی را از این جهت رسیدگی و حسب نتیجه حاصله صراحتا اتخاذ تصمیم نماید وصدور این گونه رأی مشروط موافق با حکم مواد 248و 249 قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات آئین نامه سازمان تشخیص نمی باشد، علیهذا رأی مورد واخواهی به دلیل این نقیضه نقض و پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می شود.

محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0