وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

سوء استفاده از کد اقتصادی شرکت توسط دیگران- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: داراب

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۵/۲۸

  • 201-4250 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4250/201
تاریخ: 28/05/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1639-30/9/79
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75
شماره حوزه مالیاتی: 6
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: امور اقتصادی ودارائی شهرستان داراب
تاریخ ابلاغ رأی: 18/12/79
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 367-4/30-29/1/80

خلاصه واخواهی: طی سالهای 75 تا 77 اشخاص حقیقی یا حقوقی با سوء استفاده از کد اقتصادی این شرکت اقدام به خرید وفروش مبالغ هنگفتی نخ به نام این شرکت نموده اند که در نتیجه منجر به تشخیص مالیات سنگینی جهت این شرکت گردیده است طی مراحل مختلف پرونده مراتب به مسئولین رسیدگی کننده اعلام متأسفانه نسبت به این موضوع رسیدگی لازم به عمل نیامده و کمیسیونها بدون در نظر گرفتن این موضوع اقدام به انشاء رأی نموده اند. این شرکت اقدام به طرح دعوی از شرکتهای سوء استفاده کننده در دادگاه شعبه 215 مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران نموده که پرونده در حال طی مراحل تکمیلی ودر شرف صدور رأی می باشد. نظر به اینکه مالیات تشخیصی قطعیت یافته وبر اثر عدم توانائی در پرداخت قادر به انجام فعالیت اقتصادی نبوده، منجر به تعطیلی کار تولیدی گردیده است. خواستار رسیدگی به پرونده در آن شورای محترم می باشیم.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه وبررسی اوراق ومدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده حوزه مالیاتی با مبنا قراردادن میزان خرید طبق اطلاعیه های واصله که با نام ونشانی وکد اقتصادی مودی بوده، اقدام به تعیین وتشخیص درآمد مشمول مالیات نموده است. پس از تعدیل درآمد توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی واعتراض مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح گردیده وهیأت مزبور به منظور روشن شدن موضوع ورسیدگی به موارد اعتراض قرار تحقیق و بررسی صادر وپس از اخذ گزارش کارشناس واز مأخذ درآمد مشمول مالیات تعیین شد توسط مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب واز حیث مندرجات شکوائیه واصله وبا توجه به دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی (مقررات شماره اقتصادی) که تعلق مالیات را متوجه شخصی دانسته که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته، ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می شود.

علی عزیزی
محمد علی بیگ پور
اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0