وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۳۱

  • 201-3707 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 3707/201
تاریخ:31/04/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 12/1061-29/8/81
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1378
شماره حوزه مالیاتی: 201423
شماره سر ممیزی مالیاتی: 20142
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان: اصفهان
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 30/9/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 1783-201-18/10/81

خلاصه واخواهی: ممیز مالیاتی در رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت اقدام به برگشت مبلغ 172 707 20 ریال هزینه بیمه که طی سند 19 مورخ 24/11/78 به حساب بستانکار سازمان تأمین اجتماعی منظور گردیده نموده است مبلغ مذکور طی حسابرسی انجام شده توسط سازمان تأمین اجتماعی بابت سالهای 72 لغایت 75 تضمین وپس از رسیدگی به اعتراض شرکت در هیأت بدوی وهیأت تجدید نظر قطعی گردیده است مبلغ 5 میلیون ریال از مبلغ مذکور در سال 1378 با سازمان تأمین اجتماعی اصفهان پرداخت ومابقی در سال 79 پرداخت شده است. در هیأت بدوی مبلغ 5 میلیون ریال پرداختی به تأمین اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت. موضوع در هیأت تجدید نظر مطرح ورأی هیأت بدوی بدون توجه به مفاد قانونی (بند 17 ماده 148 ق.م.م) عینا تأئید گردید.
مستندات تقاضای نقض رأی وتجدید رسیدگی عبارتند از :
1- برابر محتویات پرونده دلیل برگشت مبلغ 172/707/20ریال توسط ممیز محترم مالیاتی، ارتباط آن با سالهای 72 لغایت 75 است. 2- برابر نظر مجری قرار هیأت بدوی دلیل پذیرش مبلغ 5 میلیون ریال از مبلغ مذکور پرد اخت آن در سال 1378 می باشد.
3- برابر بند 27 ماده 148 ق.م.م هزینه مربوط به سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد جزو هزینه های قابل قبول می باشد وبه استناد مدارک واسناد موجود در پرونده مبلغ 172 707 20 ریال در سال 1378 تخصیص یافته ومبلغ 5 میلیون ریال آن همان سال پرداخت و مابقی در سال 1379 پرداخت گردیده است.
بنا به مراتب تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه حق بیمه مورد بحث به سنوات 1372 تا 1375 بوده وارتباطی به سال 1378 نداشته است، به استناد حکم صریح ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه هزینه های هر دوره بایستی منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد. قابل قبول به حساب دوره عمل سال 1378 نبوده است، لذا از جهت اعتراض عنوان شده، نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایرادی مترتب نیست و رد شکایت شاکی اعلام می شود.

محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0