وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

معافیت مالیاتی 50% بدهی مالیاتی آزادگان- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: ارومیه

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۳۱

  • 201-3682 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 3682/ 201
تاریخ: 31/04/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/1726- 10/9/81
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد: 78
شماره حوزه مالیاتی 0134
شماره سرممیزی مالیاتی 13
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان ارومیه
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 18/9/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت 8614- 201-14/10/81


خلاصه واخواهی: اینجانب آزاده و جانباز نیز می باشم. به علت گرفتاری نتوانستم در طول مدت یک ماه نزد ممیز کل بروم. با اعتراض بنده پرونده به کمیسیون ارجاع گردید که در وقت اول هیات حل اختلاف به علت بستری شدن همسرم نتوانستم شرکت کنم و این موضوع را کتبا اعلام کرده بودم، در مرحله بعدی 15% تخفیف عنایت نمودند در حالیکه طبق دستورالعمل مالیاتی در امور آزادگان 50% تخفیف با نظر ممیز کل ارائه می گردد و بنده بنا به مشکلاتی نتوانستم از این امتیاز استفاده نمایم:
خواهشمندم دستور فرمائید طبق دستورالعمل و بخشنامه های هیات محترم دولت اینجانب نیز از تخفیف 50% بهره مند شوم.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید:
مودی در خصوص مالیات مورد مطالبه اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده و حوزه مالیاتی صرفا بر اساس یک فقره واردات که اطلاعیه آن از طریق اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی واصل شده بدون در نظر گرفتن خرید و فروش های داخلی مالیات متعلق را تشخیص داده است.
هر چند مودی با ارسال نامه ای به علت پاره ای مشکلات نتوانسته در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی شرکت نماید،لکن با وجود ابلاغ دعوتنامه به مشارالیه در محضر هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز حضور نیافته و هیات مذکور با توجه به جمیع جهات درآمد مشمول مالیات را تعدیل و رأی خویش را انشاء نموده است که از لحاظ ترتیبات و تشریفات رسیدگی ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نیست و رد شکایت شاکی را اعلام می دارد. ضمنا اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای معافیت مالیاتی 50% برای بدهی مالیاتی سالهای بعد از آزادی آزادگان با رعایت کامل مقررات آئین نامه اجرایی مربوطه موضوع تصویب نامه شماره 48760/ ت/ 408/ هـ مورخ 6/9/70 هیات محترم وزیران در صلاحیت ممیز کل مالیاتی ذیربط خواهد بود.

عباس رضائیان
روح اله باباسنگانی
علی عزیزی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0