وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات تکلیفی موضوع ماده 102 قانون مالیاتها- منبع مالیات: تکلیفی- اداره کل مربوط: رشت

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۲۹

  • 201-3543 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 3543 / 201
تاریخ: 29/04/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 562 و 563- 26/3/1381
مربوط به مالیات تکلیفی
سال عملکرد: منتهی به 31/3/78 و 31/3/79
شماره حوزه مالیاتی 050351
شماره سرممیزی مالیاتی 05035
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان رشت
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 9/6/1381
شماره و تاریخ ثبت شکایت 5709- 201- 7/7/81

خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 به آراء صادره از هیات حل اختلاف تجدید نظر به شماره های 563 و 562 مورخ 26/3/81 بنا به دلایل قانونی به شرح زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.1- برابر لوایح تسلیمی شرکت به استناد حکم تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم خود را مشمول تکلیف موضوع ماده 102 قانون مزبور ندانسته و نظر آن شورای محترم را به مندرجات بند الف لوایح تسلیمی به هیاتها جلب می نماید. 2- این شرکت به استناد بندهای 6-2-7 دستورالعمل شماره 100850 مورخ 30/3/80 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر رد شمول تکلیف موضوع ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم بر اشخاص حقوقی را به هیات تجدید نظر تسلیم ولی هیات نه اینکه آن را قبول ننموده بلکه در رأی صادره هیچ اشاره ای نیز به این اعتراض شرکت ننموده است. 3- شرکت علاوه بر اعتراض به مطالبه مالیات تکلیفی نسبت به اقلام هزینه های برگشتی و عدم توجه هیات بدوی به هیات تجدید نظر اعتراض و تقاضای کارشناسی نموده که هیات تجدید نظر طبق سطور آخر متن رأی های صادره اقدام به صدور قرار رسیدگی نسبت به موارد اعتراض شرکت از این بابت نموده که آراء ابلاغ شده به شرکت نسبت به بخشی از اعتراض قطعی و نسبت به قسمت دیگر آن شکل قرار رسیدگی را دارد که به نظر این شرکت این دو گانگی جای تامل و تردید را دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید:

رأی اکثریت:
نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله بدوی جهت بررسی اعتراضات مودی برای عملکرد منتهی به 31/3/78 قرار رسیدگی صادر و مجری قرار طی گزارش وارده به شماره28597 مورخ 26/7/80 با تایید اقدامات حوزه نظر خود را تسلیم هیات نموده و هیات مذکور نیز با توجه به اعتراضات مودی و گزارش مجری قرار و محتویات پرونده با تائید اقدامات حوزه رأی خود را صادر کرده است و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با بررسی اعتراضات مودی و توجه به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با تائید رأی هیات بدوی اصدار رای نموده است، و از آنجائیکه از حیث شکوائیه رسیده موردی که موجب نقض رأی مورد واخواهی را فراهم نماید در روند رسیدگی مشهود نمی باشد بنابراین رد شکایت شاکی اعلام می گردد.

محمد علی تراب زاده
غلامحسین مختاری

نظر اقلیت:
گرچه به صرف وجود تبصره ماده 93 و اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی جزء فصل مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل می باشد،از اشخاص حقوقی نسبت به کسر و ایصال مالیات تکلیفی موضوع ماده 102 فوق الاشاره رفع تکلیف نمی شود. اما از آنجا که با توجه به مفاد ماده 183 قانون مذکور، اشخاصی که برابر مقررات قانون فوق مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشد از نظر وصول بدهی یعنی پس از قطعیت مالیات، در حکم مودی محسوب می شوند و همچنین با عنایت به احکام ماده 90 و تبصره 6 الحاقی به ماده 104(مصوب 27/11/80) قانون یاد شده که به ترتیب در مورد مطالبه مالیات حقوق و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون پیش گفته از پرداخت کنندگان حقوق و وجوه موضوع ماده 104، حکم خاص داده شده است و چنین حکمی در مورد سایر مالیاتهای تکلیفی از جمله مالیات اجاره و مالیات موضوع ماده 102 قانون مزبور وجود ندارد بنابراین سایر مالیاتهای تکلیفی از مکلفین به کسر، قابل مطالبه نیستند و هیئت تجدید نظر بدون عنایت به مقررات فوق اقدام به صدور رأی مورد واخواهی نموده است که به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی، متعدد به نقض رأی صادره می باشد .

محمد علی سعیدزاده
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0