وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

چگونگی اجرای «آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» به شماره 17976/ت61134هـ مورخ 1402/02/09 هیات محترم وزیران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

  • 200-1402-505 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1402/505 تاریخ: 1402/04/05 دستورالعمل 505 1402 ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال 1400 موضوع الحاق ماده 30 به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب سال 1390 س مخاطبان اصلی/ ذینفعان کلیه معاونت ها شورای عالی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مرکز دادرسی مالیاتی دفاتر ستادی موضوع چگونگی اجرای «آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» به شماره 17976/ت61134هـ مورخ 1402/02/09 هیات محترم وزیران با عنایت به ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال 1400 موضوع الحاق ماده 30 به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و ماده 3 آیین نامه آن به شماره 17976/ت61134هـ مورخ 1402/02/09 مصوب هیات محترم وزیران، مبنی بر تکلیف دستگاه های اجرایی برای اطلاع رسانی پیش نویس مقررات مرتبط با حوزه کسب و کار قبل از صدور و ورود کلیه مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار پس از صدور و ماده 6 آیین نامه دائر بر این که از تاریخ 1402/02/28 لازم الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آن‌ ها در پایگاه مذکور می باشد، مقرر می دارد: ماده 1. اصطلاحات و تعاریف: -1سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; -2مقرره/مقررات: هرگونه بخشنامه، آیین نامه، دستورالعمل و نامه حاوی قاعده عام الشمول و لازم الاجرا که توسط سازمان در ارتباط با محیط کسب و کار وضع می شود; -3مرجع ذی صلاح: وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان; -4دفتر حقوقی: دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان; -5مرجع تهیه کننده: مراجع درون سازمانی که حسب وظایف محوله، نسبت به تهیه و تنظیم پیش نویس مقرره ها اقدام می کنند; -6سامانه: سامانه درج پیش نویس اطلاعات مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به نشانی www.intamedia.ir/draft-regulations; -7درگاه رسمی سازمان: درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir; -8پایگاه: پایگاه اختصاصی قوانین و مقررات کسب و کار در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران; -9اتاق ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران; -10تشکل ها: تشکل های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق ها نیستند و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط; -11کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی; -12محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه های اقتصادی که خارج از واپایش(کنترل) مدیران آن‌ها است; ماده 2. اقدامات مربوط به سامانه و پایگاه; -1معاونت فناوری های مالیاتی موظف است ضمن فراهم آوردن امکانات زیر، سامانه را طراحی و در درگاه رسمی سازمان راه اندازی نماید: الف) درج پیش نویس مقررات، توسط دفتر حقوقی. ب) مشاهده پیش نویس توسط عموم، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق ها و تشکل ها. ج) ثبت نظرات توسط اشخاص مذکور در بند ب. د) مطلع کردن مدیران کل ستادی و امور مالیاتی از پیش نویس های جدید ثبت شده در سامانه از طریق مقتضی به منظور اظهارنظر. -2زمینه اتصال اشخاص معرفی شده توسط دفتر حقوقی به شبکه دولت برای ثبت مقررات در پایگاه، توسط معاونت فناوری های مالیاتی فراهم شود. ماده 3. اقدامات مربوط به قبل از صدور مقررات; -1مرجع تهیه کننده، پیش نویس مقرره را به همراه اطلاعاتی از قبیل: اسناد پشتیبان و دلایلی که با توجه به اوضاع و شرایط، لزوم صدور مقرره را توجیه می نماید، از طریق سامانه مکاتبات اداری در قالب فرم (پیوست 1) به دفتر حقوقی ارسال کند. -2اظهارنظرها و پیشنهادهای موضوع بندهای 2 و 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقام ذی صلاح قصد تنفیذ آن را دارد نیز مشمول این دستورالعمل است. -3دفتر حقوقی پس از بررسی مقدماتی، پیش نویس مقرره را به همراه اطلاعات آن، برای آگاهی و اظهارنظر عموم، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق ها و تشکل ها، در سامانه قرار دهد. -4دفتر حقوقی پس از گذشت هفت روز از درج پیش نویس در سامانه، به شرح ذیل اقدام نماید: الف) بررسی نظرات و در صورت لزوم دعوت از صاحب نظران. ب) تنقیح پیشینی از طریق تطبیق پیش نویس با قوانین و مقررات مرتبط و شناسایی هرگونه تعارض، تزاحم یا ناهماهنگی متن پیش نویس با قوانین و مقررات مرتبط یا تشخیص احکام تکراری مرتبط با موضوع. ج) بررسی ماهوی از لحاظ انطباق با اصول حقوقی، قوانین و مقررات. د) ارسال نظرات و پیشنهادهای نهایی به مرجع تهیه کننده پیش نویس در قالب فرم ظرف یک روز کاری. (پیوست 2) -5مرجع تهیه‌کننده، نظرات واصله را در صورت صلاحدید در متن پیش‌نویس اعمال و متن نهایی را پس از تأیید دفتر حقوقی برای امضا و صدور به مرجع ذی­صلاح ارسال کند. ماده 4. اقدامات مربوط به بعد از صدور مقررات; -1بلافاصله پس از صدور مقرره، مرجع تهیه کننده به موجب رونوشت، نسخه ورد (word) و اسکن مقرره امضا شده را در قالب مشخص برای رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات دفتر حقوقی ارسال نماید. (پیوست 3) -2اداره تنقیح قوانین و مقررات دفتر حقوقی مکلف است به محض دریافت مقرره، آن را در پایگاه ثبت کند. -3مقرره پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی/معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در نسخه اینترنتی پایگاه منتشر می شود. -4مقرره 15 روز پس از انتشار، لازم الاجرا است; مگر اینکه سازمان بنا به ملاحظات، در خود مقرره، مهلت یا ترتیب خاص دیگری را برای اجرا قید نماید. -5آراء صادره توسط هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، موضوع ماده 258 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز طبق مفاد بندهای این ماده ثبت و منتشر می شود. -6دفتر حقوقی مکلف است با هدف افزایش مشارکت مأموران و نخبگان مالیاتی، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق ها، تشکل ها و... اقدامات تشویقی متناسبی را اعمال نماید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0