وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

  • 200-1401-539 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره دستورالعمل: 200/1401/539
 
تاریخ: 1401/11/16
 
قانون بودجه 1401 کل کشور
 
موضوع: ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
 
به پیوست ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص قطعی سازی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سنوات 1387 تا 1397 که طی شماره 100917 مورخ 1401/05/26 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.
 
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0