وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اعلام ضریب جدول حقوق برای سال 83 و افزایش حقوق بازنشستگی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۱/۱۹

  • 1405-ت30365هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1405/ت 30365 هـ
تاریخ: 1383/01/19
پیوست:
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/01/16 بنا به پیشنهاد شماره 2672/101 مورخ 1383/01/15 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصویب نمود:
1- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1383/01/01 سیصد و پنجاه (350) ریال تعیین می شود.
2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1382 بر قرارشده است از تاریخ 1383/01/01 به میزان شش درصد (6%) حقوق اسفندماه 1382 علاوه بر مبلغ ثابت یکصد هزار (100،000) ریال افزایش می یابد.
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 503/170-211 مورخ 1383/01/19 ابلاغ گردیده است.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0