وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*بخشنامه در خصوص عدم معافیت نقل و انتقال سهام شرکتهایی که سهام آن در اجرای قانون خصوصی سازی مورد معامله قرار می گیرند

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۱۶

  • 19103 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 19103
تاریخ: 16/04/1382
پیوست:

جناب آقای صوفی سیاوش
رئیس محترم دبیرخانه شورای بورس و هیات پذیرش

پیرو نامه شماره 39921 مورخ 20/7/1381 در خصوص عدم معافیت نقل و انتقال سهام شرکتهایی که سهام آن در اجرای قانون خصوصی سازی مورد معامله قرار می گیرند به اطلاع میرساند: نظر به اینکه طبق مفاد ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی نقل و انتقال سهام شرکتهای معرفی شده طی فهرست موضوع تصویب نامه شماره 58566/ت 26148 هـ مورخ 22/12/1380 هیات محترم وزیران و یا شرکتهایی که متعاقبا از سوی هیات مزبور معرفی گردیده اند از پرداخت مالیات نقل وانتقال سهام معاف می باشد . لذا با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم از کسر نیم درصد مالیات نقل وانتقال سهام شرکتهای مزبور خودداری گردد.

طهماسب مظاهری

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

امیر حسن علی حکیم
مدیر کل فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0