وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی

شماره: 1401/1130669 تاریخ: 1401/08/07 بخشنامه های گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه های شماره 532894/1400/77 مورخ 1400/04/22 (ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده)، 365/1400/1822357 مورخ 1400/12/28 و 87/1401/412753 مورخ 1401/03/28 (کاهش مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی) و 222/1401/1091440 مورخ 1401/08/01 (نحوه اقدام معافیتهای جزء 15 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده) و با توجه به بند (4) تصمیمات جلسه مورخ 1401/08/01 دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع نامه شماره 37735 مورخ 1401/08/03 رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور، مبنی بر: «نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای مواد اولیه دارو، شیر خشک اطفال، قطعات ساخت، قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی یک درصد (1%) و برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی دارای مشابه تولید داخل و شیر خشک اطفال دو در صد (%2) تعیین گردد و گمرکات کشور نیز به سرعت مواد اولیه را برای نرخ فوق ترخیص نمایند. برای تسویه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نیمایی مواد اولیه موجود در گمرک تا پایان بهمن ماه سال جاری، مهلت داده شود.» - با توجه به عدم ارسال فهرست اقلام مشمول کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده فوق الذکر از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مورخ 1401/08/03 اعمال تخفیف نرخ مالیات بر ارزش افزوده در هر مورد، منوط به اعلام نظر صریح سازمان غذا و دارو در سامانه جامع گمرکی بر روی هر اظهارنامه می باشد. - شایان ذکر است فهرست کالاهای مشمول کاهش مالیات مزبور در دست پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد که به محض دریافت به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ خواهد شد. - مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام گمرکات اجرایی می باشد[1]. علی وکیلی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه از طرف بهرامی [1] . طبق بند 3 بخشنامه شماره 1401/1688005 مورخ 1401/11/18 گمرکات اجرایی، مفاد بخشنامه یاد شده جایگزین بخشنامه 1401/1130669 مورخ 1401/08/07 شد.